تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

ماری اینسورث

ماری اینسورث یک روانشناس مشهور است که از جمله فعالیت های او در زمینه روانشناسی به شرح زیر است:

ارائه مفهوم موقعیت نا آشنا (SSC)

 توسعه مفهوم دلبستگی

ماری اینسورث

mary anisworth

انواع دلبستگی از نظر ماری اینسورث

  • ماری اینسورث سه نوع سبک دلبستگی را مطرح کرد و در نهایت به چهار نوع تبدیل شد.
  • سبک های دلبستگی ماری اینسورث به سبک دلبستگی A-B-C-D دسته بندی شدند.

ماری اینسورث در توسعه مفهوم دلسبتگی بسیار تاثیر گذار بوده است. او سه سبک دلبستگی را مطرح و سپس توسط دوستش به چهار نوع سبک دلبستگی رسیدند. این نظریه در روانشناسی رشد بسیار کارآمد و باعث رشد مفهوم دلبستگی امروزی شده اند. در زیر فهرست انواع سبک های دلبستگی اینسورث را خواهید یافت:

انواع سبک های دلبستگی در نظریه ماری اینسورث

دلبستگی نا ایمن اجتنابی گروه A

کودکی با سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی از نزدیکی به مراقب خود پرهیز می کند یا او را نادیده می گیرد؛ هنگام ترک یا بازگشت مراقب، نیز احساسات خاصی نشان نمی دهد. کودک بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی آنجاست، خیلی به کاوش و جست و جو نمی پردازد. کودکان دارای دلبستگی نا ایمن اجتنابی در اوایل دهه 1970 یک معما را نشان می دادند. آنها از جدایی پریشانی نشان ندادند و یا مراقب را هنگام بازگشت نادیده گرفتند یا تمایل به نزدیک شدن همراه با برخی از تمایل به نادیده گرفتن یا دور شدن از مراقب را نشان دادند.

اینسورث و بل در سال (1970) این فرضیه را مطرح كردند كه رفتار به ظاهر آشفته نوزادان اجتنابی در واقع پوششی از پریشانی است، فرضیه ای كه بعداً از طریق مطالعات ضربان قلب نوزادان اجتنابی ثابت شد.

دلبستگی ایمن گروه B

کودکی که کاملاً به مادر خود متصل است می تواند در حین حضور مراقبش یعنی مادرش به جست و جو بپردازد و از آن به عنوان "مکان امن" استفاده کند. کودک هنگام حضور مراقب با غریبه درگیر خواهد شد و هنگام ترک مراقب به وضوح ناراحت خواهد شد، اما زمانی که مراقب برگردد از دیدن او خوشحال خواهد شد. در ایالات متحده، تقریباً هفتاد درصد نوزادان طبقه متوسط ​​در این مطالعه دلبستگی ایمن دارند.

دلبستگی نا ایمن دوسو گرا (مقاوم) گروه C

کودکانی که به عنوان دلبستگی نا ایمن دوسوگرا طبقه بندی شده بودند، حتی قبل از جدایی، پریشانی نشان می دادند و هنگام بازگشت مراقب به او می چسبیدند و از بی قراری هایشان کم نمی شود. آنها یا نشانه هایی از کینه در هنگام عدم وجود مراقب یا علائم درماندگی را نشان دادند. در طول مطالعات اینسورث، تمام شش کودک مدل C در طول دوره ها به حدی استرس نشان می دادند که اینسورث ناچار به قطع مشاهدات خود می شد.

دلبستگی نا ایمن آشفته (سازمان نیافته) گروه D

دسته چهارم توسط همکار اینسورث، ماری مین اضافه شد. نوزادان نوع D یک علامت از مکانیزم مقابله ای دارند. در واقع، این نوزادان دارای صفات مختلفی از جمله "جستجوی قوی برای نزدیک شدن به مراقب و به دنبال آن اجتناب شدید از آنان بودند که همیشه میان این دو حس گیج و سرگردان بودند."

به عنوان بخشی از پروژه، نوزادانی که بهم ریخته و گمراه شده بودند (نوع D) برای ترشح مقادیر بالاتر کورتیزول در بزاق دهانشان نسبت به نوزادان در طبقه بندی های سنتی (ABC) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه مدلی از واکنش استرس را نشان می دهد که می گوید چگونه طبقه بندی های مختلف رفتارهای سنتی (ABC) به یک عامل تأثیرگذار بر پاسخ های استرس فیزیولوژیکی تبدیل می شوند.

جمع بندی ای سنج

تحقیقات ماری اینسورث در مورد دلبستگی نقش مهمی در درک ما از رشد کودک داشته است. در حالی که کارهای او جای بحث زیادی دارد، مانند میزان تاثیر سبک های دلبستگی اولیه در رفتارهای بعدی، اما مشاهدات وی باعث الهام گرفتن افرادی شد که تحقیقات مختلفی را در مورد دلبستگی در اوایل کودکی انجام دادند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید