تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 19 آبان 1399 مدت مطالعه: 1 دقیقه

موفقیت در مدرسه در مقابل موفقیت در زندگی

مدرسه و سیستم آموزشی همواره به دنبال این بوده است تا بتواند ما را به سمت موفقیت سوق دهد. با این حال می توان گفت این امر همیشه میسر نبوده و همانطور که مشخص است روش های یادگیری بعضا مبتنی بر حفظ کردن و تجربیاتی بوده است که شاید در دنیای واقعی کاربرد کمتری داشته اند. شاید ما با حفظ کردن مطالب، بدون استفاده از خلاقیت و کاربرد آن در دنیای واقعی بتوانیم در مدرسه موفق باشیم. اما در دنیای واقعی زندگی و کسب و کار مسئله کاملا متفاوت است. شاید به همین دلیل است که میزان درآمد و موفقیت را نمی توان با تحصیلات دانشگاهی و آموزشی رقم زد. در این ویدیو با ما همراه باشید تا در این حوزه با هم بیشتر صحبت کنیم.

به نظر شما آیا موفقیت در مدرسه می تواند موفقیت در زندگی را پیش بینی کند؟ آیا تحصیلات و یادگیری به روش سنتی می تواند عامل رشد و پیشرفت باشد؟ با کامنت های ارزشمند تجربیات خود در این حوزه را با ما به اشتراک بگذارید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید