تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی بازآموزی

reeducation (ˌriː edʒuˈkeɪʃn)

فرآیند یادگیری کسی برای تفکر یا رفتار به روش های جدید یا متفاوت.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-آموزش با هدف جایگزینی دانش، تمایلات، تاثیرات، رفتارهای سالم و سازگارتر یا یادگیری مجدد مهارت های فراموش شده.
-نوعی از درمان روانشناختی که در آن مراجع روش های موثر برای کنترل و کنار آمدن با مشکلات و روابط را از طریق نوعی درمان غیر ترمیمی مانند رابطه درمانی، رفتار درمانی، اقناع درمانی، گروه درمانی غیر آنالیز یا واقعیت درمانی می آموزد. درمان مجدد نیز نامیده می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

فرآیند یادگیری کسی برای تفکر یا رفتار به روش های جدید یا متفاوت.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

آموزش کسی در کارهای جدید، فعالیت ها و غیره

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-آموزش مجدد واقعی به معنی بازگرداندن مهارت یا استعداد از دست رفته.
-یادگیری یک رشته عادات انطباقی به منظور جانشین سازی عادات غیر انطباقی. مفهوم اول در مورد کسانی که از یک بیماری ناتوان کننده یا اختلال روانی بهبود می یابند، بکار برده می شود و مفهوم دوم در مباحث مربوط به افراد جانی، بزهکار، و در برخی سیستم های حکومتی، افراد دارای ایدئولوژی ناجور مورد استفاده قرار می گیرد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه