تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 05 آبان 1399 مدت مطالعه: 1 دقیقه

چطور در شرایط استرس زا آرامشمان را حفظ کنیم؟

استرس در زندگی را می توان به عنوان قاتل خاموش دانست. استرس در بلند مدت باعث بروز بیماری های مزمن می شود. شواهد علمی بسیاری نشان داده اند که استرس با افزایش فشار خون، بیماری های قلبی-عروقی، حمله های نفس تنگی و بیماری قند ارتباط بالایی دارد. با این حال شواهد علمی بیانگر این است که افراد پاسخ های یکسانی به استرس نمی دهند. در واقع تاثیری که استرس می گذارد از فردی به فرد دیگر متغیر است. به همین دلیل محققان بر این باورند که برخی از افراد توانایی ها و مهارت هایی دارند که باعث می شود آن ها نسبت به استرس مقاومت بیشتری داشته باشند. به اعتقاد آن ها این مهارت ها قابل آموزش است، بنابراین می توان با یادگیری ان ها توان مقابله خود نسبت به استرس را افزایش داد. در این ویدیو با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چطور در شرایط استرس زا آرامشتان را حفظ کنید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید