تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

آلبرت بندورا

آلبرت بندورا یکی از برجسته ترین افراد در زمینه روانشناسی اجتماعی است، همچنین او تاثیر بسزایی در آموزش و پرورش نیز داشته است. علت شهرت او به دلایل زیر است:

نظریه یادگیری اجتماعی

آزمایش عروسک بوبو

نظریه شناخت اجتماعی

آلبرت بندورا

albert bandura

آزمایش عروسک بوبو

  • عروسک بوبو یک آزمایش مهم است که توسط بندورا انجام گرفت.
  • این آزمایش به تجزیه و تحلیل پرخاشگری در کودکان می پردازد.
  • این آزمایش منجر به تغییر و تحول در روانشناسی شد.

آزمایش عروسک بوبو

تحقیقات بندورا با والترز منجر به اولین کتاب وی به نام "پرخاشگری نوجوانان"، در سال 1959 و کتاب دیگری در سال 1973، به نام"پرخاشگری: تجزیه و تحلیل یادگیری اجتماعی" شد. پاداش و مجازات در شرطی سازی کلاسیک و عملیاتی یک چارچوبی ناکافی بود و بسیاری از رفتارهای انسان ها از انسان های دیگر آموخته شده بودند. بندورا شروع به تجزیه و تحلیل نحوه برخورد با کودکان بیش از حد پرخاشگر با شناسایی منابع خشونت در زندگی آنها کرد. اولین تحقیق در این زمینه در دهه 1940 تحت نظر نیل میلر و جان دولارد آغاز شد. ادامه کار او در این زمینه سرانجام با آزمایش عروسک بوبو که در رساله بسیار تأثیرگذار نظریه یادگیری اجتماعی، در سال 1977 به اوج خود رسید. بیشتر نوآوری های وی ناشی از تمرکز او بر تحقیقات تجربی و قابل تکرار بود که با حوزه روانشناسی تحت سلطه نظریه های فروید، بیگانه بود.

در سال 1961، بندورا آزمایشی بحث برانگیز مربوط به آزمایش عروسك بوبو را انجام داد، كه نشان می داد رفتارهای مشابه توسط افرادی كه رفتارهای خود را پس از اعمال مدل ها انجام می دهند، آموخته شده است. نتایج بندورا از این آزمایش مسیر روانشناسی مدرن را تغییر داد و به دلیل کمک به تغییر در روانشناسی آکادمیک از روانشناسی رفتارگرایی به روانشناسی شناختی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

علاوه بر این، آزمایش عروسک بوبو تأکید داشت که چگونه افراد جوان تحت تأثیر اعمال بزرگسالان قرار می گیرند. مثلا وقتی بزرگترها به خاطر رفتار پرخاشگرانه شان مورد ستایش قرار می گرفتند، بچه ها بیشتر به عروسک ضربه می زدند. با این حال، هنگامی که بزرگسالان مجازات شدند، در نتیجه آنها ضربه به عروسک را نیز متوقف کردند. این آزمایش در بین آزمایش های روانشناختی، یکی از تحسین برانگیزترین و مشهورترین تجربیات روانشناختی است.