تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

معنی تحسین

admiration ()

تحسین یک احساس اجتماعی است که با مشاهده افراد دارای مهارت، استعداد یا مهارت بیش از حد استاندارد احساس می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

احساس احترام و تأیید کسی / چیزی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

احساس تشویق کسی یا چیزی

فرهنگ دهخدا

تحسین. [ت َ] (ع اِ) ج، تحاسین. نیکویی. (از قطر المحیط)(اقرب الموارد). نیکویی و زیبائی. (ناظم الاطباء).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

تحسین یک احساس اجتماعی است که با مشاهده افراد دارای مهارت، استعداد یا مهارت بیش از حد استاندارد احساس می شود. تحسین یادگیری اجتماعی را در گروه ها تسهیل می کند. تحسین انگیزه بهبود خود از طریق یادگیری از الگوها است.

واژه های مترادف در فارسی

آفرین، مرحبا، اعجاب، آفرین گفتن، ستایش کردن، ستودن

واژه های مترادف لاتین

acclaim, acclamation, compliment, fuss, praise

واژه های متضاد در فارسی

تنقید، انتقاد، تفبیح

واژه های متضاد لاتین

disfavor

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات