تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید
روانشناسی عمومی

دسته بندی روانشناسی عمومی
دنبال کردن
انواع گرایش های جنسی را بشناسید

انواع گرایش های جنسی را بشناسید

گرایش جنسی (sexual orientation) یا جهت گیری جنسی اشاره به تمایل جنسی و عاطفی یک فرد به فرد دیگر داشته و دارای دو بعد روانی و رفتاری می باشد.

5.0 از 2 راًی
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

روان شناسی عمومی به مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی می پردازد

دنبال کردن
امتیاز 2.7 از 10 رای
فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس
  • نوع