تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 خرداد 1399 مدت مطالعه: 1 دقیقه

کتاب راهنمای مهارت های مطالعه

با استفاده از کتاب راهبردهای مطالعه می توانید یادگیری خود را افزایش داده و موفقیت های بیشتری کسب نمایید. این کتاب متشکل از تمرین های عملی و کاربردی است که توسط متخصصین چهار موسسه معتبر بین المللی اروپایی برای توسعه مهارت های مطالعه تهیه و تنظیم شده است. تخصص، دانش و تجربه آموزشی هر یک از این سازمان ها به جمع آوری روش ها و ایده های بکار رفته در این کتاب کمک بسیاری کرده است

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید