تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 خرداد 1399 مدت مطالعه: 1 دقیقه

معرفی تست عادات مطالعه

تست عادت مطالعه (PSSHI)  توسط  ام . ان. پالسانی  و سادهانا شارما  طراحی و منتشر شده است. این پرسشنامه دارای 45 سوال است و پاسخ ها در یک مقیاس 3 درجه ای (همیشه یا اکثر اوقات، بعضی اوقات، بندرت یا هرگز) تهیه شده است. هدف از ساخت این آزمون کمک به دانش آموزان و دانشجویان برای آگاهی از سبک مطالعه خود و در صورت لزوم هدایت آن ها به سمت تغییر یا اصلاح عادت های مطالعه شان است. این آزمون دارای 8 مقیاس بدین ترتیب می باشد: تقسیم بندی زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات، سلامت.  این تست محدودیت زمانی ندارد اما آزمودنی می تواند بین 5 تا 25 دقیقه به سوالات پاسخ دهد. این آزمون مي تواند توسط معلمان ومشاوران براي راهنمائي مناسب به دانش آموزاني كه بايد عادتهاي مطالعه شان را اصلاح كنند، اجرا گردد.

عادت مطالعه چیست؟

عملکرد تحصیلی یکی از شاخص های اصلی است که برای ارزیابی کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد تحصیلی فرایندی پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عادات مطالعه قرار می گیرد. عادت مطالعه رفتار فردی متفاوت در رابطه با درس خواندن است که می تواند به نتایج متفاوتی منتج شود. به عبارت دیگر، عادات مطالعه شامل رفتارها و مهارتهایی است که می تواند باعث افزایش انگیزه و تبدیل مطالعه به یک فرآیند مؤثر گردد. عادات مطالعه هر فعالیتی است که باعث می شود روند یادگیری تسهیل شده و در نتیجه به خاطر سپردن بخش یا تمام مطالب ارائه شده تسهیل گردد.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید