تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی آرزو

wish (wish)

آرزو، یک امیدواری و نیاز به رسیدن چیزی در آینده است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-در نظریه روانکاوی کلاسیک، یک جلوه روانشناختی از یک غریزه بیولوژیکی است که در سطح آگاهانه یا ناخودآگاه کار می کند.
-به زبان عمومی هر گونه تمایل یا اشتیاق

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-بخواهیم اتفاقی بیفتد یا درست باشد حتی اگر بعید یا غیرممکن باشد.
-خیلی سخت فکر کنید که چیزی می خواهید، خصوصاً چیزی که فقط با خوش شانسی یا جادو بدست بیاید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-امیدوار باشید که چیزی که می خواهید از طریق شانس یا قدرت های جادویی حاصل شود.
-برای امید یا ابراز امیدواری به موفقیت، خوشبختی یا شادی شخص دیگر در یک موقعیت خاص

فرهنگ دهخدا

آرزو. [رِ] (اِ) شهوت. (ربنجنی). اشتهاء. (حبیش تفلیسی). قوّت ِ جذب ملایم. هوی ̍. هوا

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آرزو امید یا آرزوی چیزی است. در حقیقت، از آرزوها می توان به عنوان وسیله ای برای پیشرفت استفاده کرد. در فرهنگ عامه، فرصت های «آرزو کردن» یا «تحقق یافتن آرزوها» مضامینی است که گاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

میل و آرزو کردن.

واژه های مترادف در فارسی

آرمان، اشتیاق، امل، امید، انتظار، بویه، تمایل، تمنا، چشمداشت، خواست، خواهش، رجا، رغبت، شوق، غبطه، کام، گرایش، مراد، مطمع، مقصود، منیه، میل، وایه، هوی

واژه های مترادف لاتین

aspiration, desideratum, desire, dream, expectation, wish, yearning, yen

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات