تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی ارادی

voluntary (ˈvälənˌterē)

توصیف فعالیت، حرکت، رفتار یا سایر فرآیندهای ایجاد شده توسط انتخاب یا قصد عمدی خود فرد در مقابل حرکت های خودکار غیر ارادی.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

توصیف فعالیت، حرکت، رفتار یا سایر فرآیندهای ایجاد شده توسط انتخاب یا قصد عمدی خود فرد در مقابل حرکت های خودکار غیر ارادی.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

با تمایل انجام دادن کاری، بدون اینکه اجباری در کار باشد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

انجام کار به روش داوطلبانه و با میل و رغبت خود

فرهنگ دهخدا

ارادی. [ اِ ] (از ع، ص نسبی) منسوب به اراده. طوعی. اختیاری. به میل. عن قصد. به عمد: گوش آدمی را حرکت ارادی نباشد. تنفس حیوان ارادی نیست.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

داوطلبانه، ارادی. مشخص کننده چیزی که با آزادی و خواست درونی شخص انتخاب می شود. مشخص کننده فرآیندی روانشناختی و الگوی رفتاری که تحت کنترل قشر مخ قرار دارند. رفتارها و فرآیندهای ارادی توسط ارگانیسم ابراز می شود و قابل شکل دهی به طریق شرطی سازی عامل است.

واژه های مترادف در فارسی

غیر اجباری، با میل و رغبت، اختیاری

واژه های مترادف لاتین

volitional, voluntary, willful

واژه های متضاد در فارسی

اجباری، غیر ارادی، بدون میل، زوری

واژه های متضاد لاتین

coerced, compelled, forced, involuntary, nonvoluntary, unwilled

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه