تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی واریانس

variance (ˈverēəns)

اندازه گیری میزان گسترش یا پراکندگی نمرات در یک نمونه یا جمعیت

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نماد: σ2 اندازه گیری میزان گسترش یا پراکندگی نمرات در یک نمونه یا جمعیت. اگر واریانس ما کوچک باشد، نمرات بسیار مشابهی را نشان می دهد و همه نزدیک به میانگین نمونه هستند. و اگر واریانس ما بزرگ باشد، نمرات بیشتری را در فاصله بیشتر از نمونه نشان می دهد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

اندازه گیری مقدار تغییر با متفاوت بودن یک متغیر با متغیر دیگر

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

بررسی تفاوت بین دو یا چند چیز

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در تئوری و آمار احتمال، به اندازه گیری میزان پخش مجموعه ای از اعداد از مقدار متوسط آنها واریانس می گویند. واریانس نقشی اساسی در آمار به ویژه آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمایش فرضیه و...

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

پراکنش، اختلاف.

مجذور انحراف معیار. معیاری برای پراکنش (تغییر پذیری) یک رشته نمرات؛ رایج ترین کاربرد آن در روش های آماری مجموعا به تحلیل پراکنش معروف است.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه