تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی طبقه بندی

taxonomy (takˈsänəmē)

هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

علم طبقه بندی (به عنوان مثال، طبقه بندی بیولوژیکی) یا هر طرح طبقه بندی خود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روند علمی طبقه بندی چیزها (= ترتیب آنها در گروه ها)
-یک سیستم خاص از طبقه بندی چیزها

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

سیستمی برای نامگذاری و سازماندهی اشیا، به ویژه گیاهان و حیوانات، به گروه هایی با خصوصیات مشابه

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

طبقه بندی عبارت است از عمل و دانش طبقه بندی اشیا یا مفاهیم.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصول طبقه بندی. از ریشه یونانی به معنی "قوانین ترتیب دادن". هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه