تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی تاکسی

taxis (ˈtaksəs)

تاکسی پاسخ یک ارگانیسم جاندار نسبت به محرکی خاص است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

حرکت فعال موجودات متحرک در پاسخ به یک محرک. تاکسی ها می توانند یک پاسخ منفی باشند که با خروج از محرک یا پاسخ مثبت مشخص می شود. در این حالت ارگانیسم به سمت محرک حرکت می کند. تاکسی ها از تروپیسم، که به یک جهت گیری ساده به یک نیروی طبیعی یا از آن (مثلاً نور یا گرانش) بدون تغییر مکان، مانند گیاهان اشاره دارد، متفاوت است.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

تاکسی از یونان باستان گرفته شده است و حرکت ارگانیسم در پاسخ به محرکی مانند نور یا وجود غذا است. تاکسی یک واکنش رفتاری ذاتی است. یک تاکسی از یک تروپیسم (پاسخ چرخشی، که غالباً به سمت محرک یا دور شدن آن از یک محرک رشد می کند) متفاوت است به این دلیل که در مورد تاکسی ها، ارگانیسم دارای تحرک است و حرکت هدایت شده به سمت یا محرک منبع را نشان می دهد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

پاسخ یک ارگانیسم جاندار نسبت به محرکی خاص. پاسخ ممکن است به طرف محرک (گرایش مثبت) یا در جهت مخالف آن (گرایش منفی) باشد. گرایش ها واکنش های تحت کنترل ژنتیک و مختص به انواع در مقابل رویدادهای محرک خاص تلقی می شوند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه