معنی سندروم

syndrome (ˈsinˌdrōm)

مجموعه ای از شرایط جسمی که نشان می دهد شما یک بیماری خاص یا مشکل پزشکی دارید.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مجموعه ای از علائم و نشانه ها که معمولاً به یک علت منفرد (یا مجموعه ای از دلایل مرتبط با آن) برمی گردد که در مجموع نشان دهنده یک بیماری خاص یا اختلال جسمی یا روانی است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مجموعه ای از شرایط جسمی که نشان می دهد شما یک بیماری خاص یا مشکل پزشکی دارید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

نوعی رفتار منفی یا حالت روانی که مختص فردی است که در یک موقعیت خاص قرار دارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سندرم مجموعه ای از علائم و نشانه های پزشکی است که با یکدیگر مرتبط هستند و اغلب با بیماری یا اختلال خاصی در ارتباط هستند. این کلمه ریشه یونانی دارد و به معنی "همزمانی" است. وقتی سندرم با علت مشخصی مرتبط شود به بیماری تبدیل می شود. در موارد دیگر، یک سندرم فقط مختص یک بیماری نیست.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نشانگان. بطور کلی، تعدادی خصوصیات، رویدادها یا رفتارها که به نظر می رسد باهم دیده می شوند یا به نحوی وابسته و هماهنگ هستند.
- بطور اختصاصی تر، در طب و روانشناسی بالینی، مجموعه علائم که با هم دیده می شوند و می توان آن ها را حاکی از یک بیماری یا نابهنجاری خاص تلقی نمود. در این فرهنگ سندروم های مطابق اسامی خاص یا صفات ممیزه ردیف شده اند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات