تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی آمار

statistic (stəˈtistik)

آمار رشته ای است که مربوط به جمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارائه داده ها است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-عددی که نشانگر اندازه گیری برخی مشخصه ها، سازه ها، متغیرها یا دیگر است. -هرگونه مشاهده در یک نمونه که ممکن است برای تخمین مقدار ناشناخته اما مربوط در جمعیت استفاده شود. به عنوان مثال می توان به معیارهای شاخص مرکزی مانند: میانگین، میانه، معیارهای پراکندگی مانند: انحراف معیار، واریانس و شاخص های توزیعی مانند: کجی و... اشاره کرد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

- قسمتی از اطلاعات که با اعداد نشان داده شده است

-علم جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار

- مجموعه ای از اطلاعات نشان داده شده در اعداد

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

- مجموعه ای از حقایق یا اندازه گیری های عددی در مورد افراد، شرایط یا آب و هوا

- دانش استفاده از اطلاعات کشف شده در جمع آوری، سازماندهی و مطالعه اعداد

فرهنگ دهخدا

امار. [ اَ] (اِ) حساب. شمار. آمار. (از شرفنامه ) (آنندراج). امار و همار و آمار و شمار و شماره از یک ریشه اند. (حاشیه ٔ مزدیسنا چ 1 ص 181)

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آمار رشته ای است که مربوط به جمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و ارائه داده ها است. هنگام استفاده از آمار برای یک مسئله علمی، صنعتی یا اجتماعی، ابتدا باید یک جامعه آماری یا یک مدل آماری مطالعه شود. جمعیت ها می توانند گروه های مختلفی از مردم یا چیزی مانند "هر اتمی که یک بلور را تشکیل می دهد" باشد. آمار با تمام جنبه های داده ها سروکار دارد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

- آماره، بطور کلی، هر مقدار استخراج شده از مانورهای ریاضی یا آماری

- بطور اخص، مقداری که نشان دهنده خصیصه یک نمونه و از نظر تئوری منعکس کننده جمعیتی که نمونه از آن اخذ شده است؛ یعنی میانگین نمونه تخمینی از میانگین جمعیت واقعی؛ میانگین نمونه یک آماره و میانگین جمعیت یک پارامتر است.

واژه های مترادف در فارسی

اندازه گیری، تخمین اعداد

واژه های مترادف لاتین

Stats, numbers, tally

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه