تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی شناخت اجتماعی

social cognition (ˈsōSHəl ˌkäɡˈniSH(ə)n)

شناخت اجتماعی یکی از زیرمجموعه های شاخه های مختلف روانشناسی است که بر نحوه پردازش، ذخیره و استفاده از اطلاعات افراد در مورد افراد دیگر و موقعیت های اجتماعی متمرکز است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

شناختی که در آن مردم رفتارهای اجتماعی خود و دیگران را درک و تفسیر می کنند، طبقه بندی می کنند و قضاوت می کنند. مطالعه شناخت اجتماعی جنبه هایی از روانشناسی شناختی و روانشناسی اجتماعی را در بر می گیرد. زمینه های اصلی آن شامل تئوری اسناد، ادراک شخص، تأثیر اجتماعی و فرایندهای شناختی در قضاوت های اخلاقی است.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

شناخت اجتماعی یکی از زیرمجموعه های شاخه های مختلف روانشناسی است که بر نحوه پردازش، ذخیره و استفاده از اطلاعات افراد در مورد افراد دیگر و موقعیت های اجتماعی متمرکز است. این کار بر نقشی است که فرایندهای شناختی در تعاملات اجتماعی ایفا می کنند. از نظر فنی، شناخت اجتماعی به چگونگی برخورد افراد یا حتی اطلاعات مربوط به گونه ها اشاره دارد، شامل چهار مرحله کدگذاری، ذخیره سازی، بازیابی و پردازش است. در حوزه روانشناسی اجتماعی، شناخت اجتماعی به رویکرد خاصی اشاره دارد که در آن این فرآیندها با توجه به روش های روانشناسی شناختی و نظریه پردازش اطلاعات مورد مطالعه قرار می گیرند. مطابق این دیدگاه، شناخت اجتماعی سطحی از تحلیل است که هدف آن درک پدیده های روانشناختی اجتماعی با بررسی فرایندهای شناختی است که زمینه ساز آن هستند. عمده نگرانی های این رویكرد، فرآیندهای مربوط به ادراك، قضاوت و حافظه محرك های اجتماعی است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه