تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی یادآوری

remember (rəˈmembər)

اینکه بتوانید اطلاعات را در ذهن خود بازگردانید یا اطلاعات را در ذهن خود نگه دارید.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فرآیند احیا یا آگاهی دادن به حوادث، تجربیات یا اطلاعات قبلی. به یاد آوردن همچنین شامل فرایند حفظ چنین مطالبی است که برای یادگیری ضروری است،  زیرا بدون آن هیچ کس از آموزش،  تمرین یا تجربه گذشته سود نمی برد. به گفته اندل تولوینگ،  به خاطر سپردن از دانستن متمایز.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-تصویری از یک واقعه، شخص، مکان و غیره را از گذشته داشته یا بخاطر بسپارید.

-یک واقعیت مهم را در ذهن داشته باشید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

اینکه بتوانید اطلاعات را در ذهن خود بازگردانید یا اطلاعات را در ذهن خود نگه دارید.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بخاطر آوردن، بخاطر داشتن، بازسازی ذهنی خاطره یک رویداد یا تجربه قبلی

واژه های مترادف لاتین

commemorate, recall, recollect, remember, retain, think

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات