تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

معنی یادآوری

remember (rəˈmembər)

اینکه بتوانید اطلاعات را در ذهن خود بازگردانید یا اطلاعات را در ذهن خود نگه دارید.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فرآیند احیا یا آگاهی دادن به حوادث، تجربیات یا اطلاعات قبلی. به یاد آوردن همچنین شامل فرایند حفظ چنین مطالبی است که برای یادگیری ضروری است،  زیرا بدون آن هیچ کس از آموزش،  تمرین یا تجربه گذشته سود نمی برد. به گفته اندل تولوینگ،  به خاطر سپردن از دانستن متمایز.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-تصویری از یک واقعه، شخص، مکان و غیره را از گذشته داشته یا بخاطر بسپارید.

-یک واقعیت مهم را در ذهن داشته باشید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

اینکه بتوانید اطلاعات را در ذهن خود بازگردانید یا اطلاعات را در ذهن خود نگه دارید.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بخاطر آوردن، بخاطر داشتن، بازسازی ذهنی خاطره یک رویداد یا تجربه قبلی

واژه های مترادف لاتین

commemorate, recall, recollect, remember, retain, think

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه