تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

معنی بازتاب

reflex (ˈrēˌfleks)

عملی یا حرکتی از بدن شما که به طور طبیعی در واکنش به چیزی که اتفاق می افتد، رخ می دهد و شما نمی توانید آن را کنترل کنید.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هر یک از پاسخهای خودکار و نسبتاً ثابت به محرک هایی که به تلاش آگاهانه احتیاج ندارند. به عنوان مثال رفلکس مردمک است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

عملی یا حرکتی از بدن شما که به طور طبیعی در واکنش به چیزی که اتفاق می افتد، رخ می دهد و شما نمی توانید آن را کنترل کنید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یک واکنش فیزیکی به چیزی که نمی توانید آن کنترل کنید یک واکنش ناگهانی و خودکار به چیزی

فرهنگ دهخدا

بازتاب (اِ مرکب ) انعکاس . (لغات فرهنگستان ). جنبشی غیرارادی که بلافاصله در پی تحریک وارد بر یک عصب حسی پیدا میگردد. اینگونه حرکت بیشتر اوقات بصورت قبض و بسط عضلانی ظاهر میشود. مانند تنگ و فراخ شدن مردمک چشم زیر تأثیر روشنائی .

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

رفلکس یا عمل انعکاسی، حرکتی غیرارادی و تقریباً فوری در پاسخ به محرک است. رفلکس یک پاسخ خودکار به محرکی است که نیاز به دریافت یا تفکر آگاهانه ندارد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-بطور کلی هر پاسخ نسبتا ساده و مکانیکی. بازتاب ها معمولا رفتارهای ذاتی مختص به نوع شمرده می شوند که عمدتا خارج از حدود انتخاب و اراده بوده و از موقعی به موقع دیگر تغییر پذیری جزئی نشان می دهند. معنی ترجیح داده شده بازتاب در مقالات تکنیکی همین است.

-رابطه آموخته نشده محرک پاسخ. این مفهوم تعمیم معنی فوق است و شرط محرک را برای برانگیختن بازتاب در تعریف می گنجاند.

-بطور استعاره ای هر نوع عمل بدون تعمق و تکانشی. این کاربرد هر رایج است اما استفاده از آن توصیه نمی شود.

واژه های مترادف در فارسی

واکنش غیر ارادی

واژه های مترادف لاتین

instinctive, instinctual, involuntary, spontaneous, concealed, hidden, subtle, reflection, repercussion

واژه های متضاد در فارسی

واکنش ارادی و آگاهانه

واژه های متضاد لاتین

aware, conscious, definitive, explicit, express, detectable, discernible (also discernable), observable, perceptible, visible

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات