تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

معنی بازشناسی

recognition (ˌrekəɡˈniSH(ə)n)

واقعیت شناختن کسی یا چیزی به دلیل اینکه قبلاً او را دیده اید یا آن را تجربه کرده اید.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

احساس آگاهی و آشنایی در هنگام مواجهه با افراد، حوادث یا اشیایی که قبلاً با آنها روبرو شده اید یا وقتی به مطالبی که در گذشته آموخته شده اند، برخورد می کنیم.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

شناسایی شخص یا چیزی یا شخص از برخوردها یا دانش قبلی.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

واقعیت شناختن کسی یا چیزی به دلیل اینکه قبلاً او را دیده اید یا آن را تجربه کرده اید.

فرهنگ دهخدا

بازشناسی. [ ش ِ ] (حامص مرکب ) یکی از پنج مرحله ای که حافظه ٔ آدمی درباره ٔ یادآوری چیزی انجام میدهد و آن عبارت است از تشخیص این نکته که «امر به خاطره آمده » تعلق به گذشته دارد و نه ادراک فعلی است و نه خیال واهی.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

آگاهی از این که یک شی یا رویداد قبلا مشاهده، تجربه یا آموخته شده است. روشی تجربی برای مطالعه بطور کلی، تصدیق و شناسایی اعتبار یک اظهار نظر، محبت، پیشرفت و نظایر آن ها.

واژه های مترادف در فارسی

شناسایی، یادآوری

واژه های مترادف لاتین

Detection/ identification/ spotting/ mind/ prerception

واژه های متضاد در فارسی

عدم شناخت، عدم یادآوری، ناتوانی در بازشناسی

واژه های متضاد لاتین

Disregard/ neglect/ obliviousness/unawareness

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه