معنی اختلال هراس

phobic disorder (ˈfōbik ˌdisˈôrdər)

ترس شدید از یک چیز یا موقعیت خاص، به ویژه چیزی که توضیح منطقی نداشته باشد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هراس خاص و ترس بیش از حد و مداوم از یک شیء

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

ترس یا انزجار شدید یا غیرمنطقی از چیزی.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

ترس شدید از یک چیز یا موقعیت خاص، به ویژه چیزی که توضیح منطقی نداشته باشد.

فرهنگ دهخدا

هراس. [هََ] (اِ) به معنی ترس و بیم باشد. (برهان). بیم. ترس. باک. پروا. اندیشه. رعب. خوف.

موسسه بین المللی سلامت روان

فوبیای خاص ترس شدید و غیرمنطقی از چیزی است که خطر واقعی کمی دارد یا اصلا خطر واقعی ندارد. اگرچه بزرگسالان مبتلا به هراس ممکن است متوجه شوند که این ترس غیر منطقی است، اما حتی فکر کردن در مورد مواجهه با شی یا وضعیت ترس علائم اضطراب شدیدی را به همراه دارد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصطلاحی چتری برای تمام انواع فوبی که در آخرین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توصیف شده اند. اختلالات فوبیک در این طبقه بندی به گذر هراسی، فوبی ساده و فوبی اجتماعی تقسیم شده است.

واژه های مترادف در فارسی

ترس، وحشت، سهم، خوف، واهمه

واژه های مترادف لاتین

Aversion/ distaste/ dread/ hang-up/ loathing/ resentment

واژه های متضاد در فارسی

نترس، شجاع، دلیر

واژه های متضاد لاتین

Dare/ brave/ not afraid

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات