تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی بدبین

pessimism (ˈpesəˌmizəm)

بدبینی یک نگرش ذهنی منفی است که در آن نتیجه نامطلوبی از یک وضعیت پیش بینی می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نگرش اینکه همه چیز اشتباه پیش می رود و بعید است خواسته ها یا اهدافمان برآورده شود. بدبین ها افرادی هستند که انتظار دارند اتفاقات بدی برای آنها و دیگران بیفتد یا در غیر این صورت در نتایج مثبت تردید دارند یا مردد هستند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

احساس اینکه اتفاقات بد رخ خواهد داد و چیزی موفقیت آمیز نخواهد بود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

- تأکید یا فکر در مورد قسمت بد یک موقعیت بیشتر از قسمت خوب، یا احساس اینکه اتفاقات بد بیشتر از اتفاقات خوب رخ می دهد.

- تمایل به دیدن جنبه بد امور یا انتظار بدترین حالت در هر شرایطی

- احساس اینکه اتفاقات بد بیشتر از اتفاقات خوب رخ می دهد.

فرهنگ دهخدا

بدبین. [ ب َ ] (نف مرکب ) کسی که در امری یا درهمه ٔ امور بنظر سؤظن نگرد مقابل خوش بین. (فرهنگ فارسی معین). آنکه چشم به عیب دیگران دارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

بدبینی یک نگرش ذهنی منفی است که در آن نتیجه نامطلوبی از یک وضعیت پیش بینی می شود. افراد بدبین تمایل دارند روی نکات منفی زندگی تمرکز کنند. یک سوال متداول که برای بررسی بدبینی مطرح می شود این است که "آیا لیوان نیمه خالی است یا نیمه پر؟"؛ در این شرایط گفته می شود که یک فرد بدبین لیوان را نیمه خالی می بیند، در حالی که گفته می شود یک خوش بین لیوان را نیمه پر می بیند. در طول تاریخ، گرایش بدبینانه بر تمام زمینه های اصلی تفکر تأثیر داشته است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نگرش نسبت به زندگی، یا فلسفه زندگی مشخص با ابراز این دیدگاه که نبودن بهتر از بودن است و انسان بدبخت زاده شده است.

واژه های مترادف در فارسی

منفی گرا، نا امید، بدگمان، بد دل

واژه های مترادف لاتین

cynical, defeatist, dubious, pessimist

واژه های متضاد در فارسی

خوشبین، امیدوار، مثبت نگر

واژه های متضاد لاتین

hopeful, optimistic, Panglossian, Pollyanna

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه