تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی اختلال شخصیت

personality disorder (ˌpərsəˈnalədē ˌdisˈôrdər)

اختلالات شخصیتی دسته ای از اختلالات روانی است که با الگوهای ناسازگار رفتاری، شناختی و تجربه درونی پایدار شناخته می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هر نوع اختلال در گروهی از اختلالات شامل الگوهای فراگیر درک، ارتباط و تفکر در مورد محیط و خود است که در عملکرد طولانی مدت فرد دخالت می کند و محدود به قسمت های جداگانه نیست. DSM اختلال شخصیتی خاص را که در سه خوشه سازمان یافته اند تشخیص می دهد: خوشه A شامل پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال است. خوشه B شامل ضد اجتماعی، مرزی، هیستریونیک و خودشیفتگی است. و خوشه C شامل اجتناب کننده، وابسته و وسواس فکری عملی است. این سازه ها از دیدگاه های مختلف نظری اوایل قرن 20 ظهور کردند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک وضعیت روانی جدی که در آن رفتار و روابط شخصی فرد با افراد دیگر یا نقش عادی او در جامعه دشوار می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

هر یک از تعدادی از بیماری های روانی، که در آنها در ارتباط با آنچه در اطراف شما است و در نگه داشتن یک تصویر ثابت از خود مشکل دارید.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

این اختلال به صورت الگوهای ناسازگارانه، انعطاف ناپذیر بسیار عمیق و با ثبات در درک و برخورد با محیط و خود فرد تظاهر می کند. بعضی از شخصیت ها آشکارا غیر طبیعی هستند ولی با وجود این، مشخص کردن مرز دقیق بین شخصیت طبیعی و غیر طبیعی غیر ممکن است. به صورت کلی می توان این تعریف را ارایه داد: الگوهای غیر انطباقی عمیق رفتارکه تا دوره بلوغ یا پیش از آن شناخته شده و در قسمت عمده دوران بزرگسالی ادامه می یابد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اختلالات شخصیتی (PD) دسته ای از اختلالات روانی است که با الگوهای ناسازگار رفتاری، شناختی و تجربه درونی پایدار شناخته می شود، در بسیاری از زمینه ها به نمایش گذاشته می شود و فرد از موارد پدیرفته شده در جامعه منحرف شده است. این الگوها زود رشد می کنند، انعطاف پذیر نیستند و با پریشانی یا ناتوانی قابل توجهی همراه هستند. با توجه به منبع متفاوت، ممکن است تعاریف تا حدودی متفاوت باشد. معیارهای رسمی تشخیص اختلالات شخصیتی در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) و فصل پنجم طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) ذکر شده است. اختلالات شخصیتی با مجموعه ای پایدار از الگوهای رفتاری که غالباً با اختلالات قابل توجه شخصی، اجتماعی و شغلی همراه است، مشخص می شود. اختلالات شخصیتی نیز در بسیاری از موقعیت ها انعطاف ناپذیر و فراگیر است، بیشتر به این دلیل که چنین رفتاری ممکن است خود تلفیقی باشد (به عنوان مثال الگوها با یکپارچگی ایگو فرد سازگار هستند) و بنابراین مناسب آن فرد تصور می شود. این رفتار می تواند منجر به مهارت های غلط ناسازگار شود و ممکن است منجر به مشکلات شخصی شود که اضطراب، پریشانی یا افسردگی شدید ایجاد می کنند. این الگوهای رفتاری معمولاً در دوره بلوغ، آغاز بزرگسالی یا حتی گاهی کودکی شناخته می شوند و اغلب تأثیر منفی فراوانی بر کیفیت زندگی دارند.

موسسه بین المللی سلامت روان

اختلالات شخصیتی "الگوی پایدار از تجربه و رفتار درونی است که به طور قابل توجهی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود" در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، چاپ پنجم (DSM-5)است. این الگوها تمایل دارند در شرایط مختلف ثابت و سازگار باشند و منجر به پریشانی یا اختلال می شوند.

انجمن روانپزشکی آمریکا

شخصیت شیوه تفکر، احساس و رفتار است که باعث می شود فرد از دیگران متفاوت باشد. شخصیت فرد تحت تأثیر تجربیات، محیط (محیط اطراف، موقعیت های زندگی) و ویژگی های ارثی است. شخصیت یک شخص به طور معمول در طول زمان ثابت می ماند. اختلال شخصیت روشی است برای تفکر، احساس و رفتار که از انتظارات فرهنگ منحرف می شود، باعث پریشانی یا مشکلات عملکردی می شود و با گذشت زمان ادامه می یابد. 10 نوع اختلال شخصیتی خاص وجود دارد. اختلالات شخصیتی الگوهای طولانی مدت رفتار و تجارب درونی هستند که تفاوت قابل توجهی با آنچه انتظار می رود دارند. الگوی تجربه و رفتار از اواخر بلوغ یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود و باعث پریشانی یا مشکلاتی در عملکرد می شود. بدون درمان، اختلالات شخصیتی می توانند طولانی مدت باشند.

واژه های مترادف لاتین

Craziness/ disturbed mind

واژه های مترادف در فارسی

سالم، سلامت

واژه های متضاد لاتین

health/ mental health

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه