تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد. تست MBTI با تفسیر پیشرفته بصورت رایگان منتشر شد.

معنی آسیب شناسی

pathology (pəˈTHäləjē)

مطالعه علمی تغییرات عملکردی و ساختاری مربوط به اختلالات جسمی و روانی

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مطالعه علمی تغییرات عملکردی و ساختاری مربوط به اختلالات جسمی و روحی و بیماریها.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مطالعه نحوه پیشرفت بیماری ها و اختلالات  است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-مطالعه علمی بیماری

-مشخصات پزشکی یک بیماری

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آسیب شناسی به بررسی علل و تأثیرات بیماری یا آسیب می پردازد. کلمه آسیب شناسی به طور کلی شامل مطالعه بیماری است که شامل طیف گسترده ای از زمینه های تحقیقات علوم زیستی و اقدامات پزشکی است. پزشکی که آسیب شناسی می کند آسیب شناس نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

- حالتی بیمارگونه که مانع کارکرد بهنجار گردد. مفهوم ضمنی اصطلاح از نظر طبی این است که یک اختلال عضوی در کار است نه کارکردی. معهذا در روانشناسی بالینی و روانپزشکی اختلالات بدون اجزا زیست شناختی مشخص، مشمول این اصطلاح می گردند.

- پیوندی برای مشخص کردن یک زمینه علمی خاص.

واژه های مترادف در فارسی

عیب شناسی، مشکل شناسی، نقص شناسی

واژه های مترادف لاتین

Medical science, paleopathology

واژه های متضاد در فارسی

عدم شناسایی مشکل و آسیب

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات