تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی تعهد سازمانی

Organizational Commitment (ˈˌôrɡənəˈzāSHənl kəˈmitmənt)

به دلبستگی روانی فرد به یک سازمان اشاره دارد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

ارادت یک کارمند به یک سازمان که همیشه می خواهد بخشی از آن باقی بماند. تعهد سازمانی غالباً به عنوان داشتن یک عنصر عاطفی یا اخلاقی (تعهد عاطفی) و یک عنصر عملی تر (تعهد تداوم) توصیف می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

به دلبستگی روانی فرد به یک سازمان اشاره دارد. اغلب توسط سه عامل نگرشی سنجیده می شود: شناسایی اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تعلق به سازمان و تمایل به تلاش از طرف سازمان.

فرهنگ دهخدا

تعهد کردن . [ ت َ ع َهَْ هَُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) به گردن گرفتن شرط و پیمانی. خود را ملزم ساختن به عملی یا پرداخت چیزی. تضمین عهد و میثاقی. پذیرفتاری

wikipedia

در رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی، تعهد سازمانی وابستگی روانی فرد به سازمان است. همچنین این روانشناسان تعاریف بسیار متنوعی از تعهد سازمانی و مقیاس های متعددی برای سنجش آنها ایجاد کرده اند.

واژه های مترادف در فارسی

وعده به یک سازمانی، خود را مستلزم ساختن برای یک سازمان، خود را مسئول دانستن، عهد و پیمان بستن با یک سازمان

واژه های مترادف لاتین

engage of organization/ promise to otganization/organizational undertake/organizational pledge

واژه های متضاد در فارسی

عدم مسئولیت نسبت به یک سازمان، بیخیالی، عهد شکستن با یک سازمان، عدم وعده به یک سازمان

واژه های متضاد لاتین

Alienation with organization /estrangment with organization/separation from organization

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه