تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی وسواس فکری عملی

Obsessive-Compulsive Disorder (əbˈsesiv kəmˈpəlsiv ˌdisˈôrdər)

نوعی اختلال روانی است که در آن فرد احساس می کند نیاز به انجام روتین های خاص به طور مکرر (اجباری) دارد یا افکار خاصی دارد که به طور مکرر انجام می شود تا حدی که باعث ایجاد پریشانی یا اختلال می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

OCD یک اختلال اضطراب شایع است که شامل تفکر وسواسی است که همراه با رفتار اجباری است. اختلالی که با داشتن افکار مداوم (وسواس) مشخص می شود و باعث کارهایی از روی اجبار می شود. رفتارهای اجباری رایج شامل تمیز کردن یا شستشوی مکرر، بررسی، تکرار و احتکار است. وسواس و اجبارهایی که برای افراد مبتلا پیش می آید، باعث پریشانی قابل توجه و اختلال در عملکرد می شود. اگرچه OCD به طور کلی یک اختلال اضطرابی قلمداد می شود، اما تصور می شود که این بیماری در یک گروه تشخیصی جداگانه باشد. DSM-5 آن را در گروه اختلالات وسواس فكری و وابسته طبقه بندی می كند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

اختلال وسواس فکری (OCD) نوعی اختلال روانی است که در آن افراد افکار، احساسات و رفتارهای ناخواسته ای را مکرر تکرار می کنند و آنها را به سمت انجام بیش از حد یعنی اجبار سوق می دهد. غالباً فرد برای رهایی از افکار وسواسی، رفتارهایی را انجام می دهد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یک بیماری روانی که باعث می شود شخص بدون دلیل مرتبا کاری را انجام دهد.

فرهنگ دهخدا

وسواس. [ وَس ْ ] (ع اِ) اندیشه ٔ بد و آنچه در دل گذرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). هر بدی که به قلب خطور کند و هر چیزی که در آن خیر و صلاح نباشد. (اقرب الموارد). || عبارت است از خواطر نفسانیه ٔ جسمانیه، خواه عقلی باشد خواه حسی باشد و خواه غیر آن که دورکننده است از قرب حق. (کشاف اصطلاحات الفنون از لطائف اللغات ). || آنچه شیطان در دل افکند. (ناظم الاطباء). آنچه شیطان در دل انسان افکند و او را به کار بد برانگیزد.

wikipedia

نوعی اختلال روانی است که در آن فرد احساس می کند نیاز به انجام روتین های خاص به طور مکرر (اجباری) دارد یا افکار خاصی دارد که به طور مکرر انجام می شود تا حدی که باعث ایجاد پریشانی یا اختلال می شود. فرد قادر نیست بیش از مدت کوتاهی افکار یا فعالیت ها را کنترل کند. اجبارهای رایج شامل شستن دست، شمارش اشیا، و بررسی قفل شدن در است. برخی ممکن است در بیرون بردن چیزها مشکل داشته باشند. این فعالیتها تا حدی اتفاق می افتد که زندگی روزمره فرد را تحت تأثیر منفی قرار می گیرد و اغلب پرداختن به این وسواس ها بیش از یک ساعت در روز طول می کشد. بیشتر بزرگسالان متوجه می شوند که این رفتارها منطقی نیستند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

وسواس فکری یک رویداد ذهنی مزاحم و تکرار شونده است که می تواند بصورت یک فکر، احساس یا عقیده درآید. وسواس عملی یک رفتار تکرار شونده، میزان شده و آگاهانه نظیر شمارش، امتحان یا اجتناب است. ویژگی اساسی این اختلال، وجود وسواس یا اجبارهایی است که شدت آن ها برای ایجاد ناراحتی، صرف وقت و تداخل قابل ملاحظه در زندگی روزمره، عملکرد شغلی یا فعالیت های اجتماعی عادی و ارتباط با دیگران کافی است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات