تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی انگیزش

motivation (ˌmōdəˈvāSH(ə)n)

نیرویی که رفتار یا هدف را هدایت می کند و در انسان در سطح آگاهانه یا ناخودآگاه اتفاق می افتد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-نیرویی که رفتار یا هدف را هدایت می کند و در انسان در سطح آگاهانه یا ناخودآگاه آنان اتفاق می افتد. انگیزه ها اغلب به انگیزه های فیزیولوژیکی، اولیه یا ارگانیک تقسیم می شوند، مانند گرسنگی، تشنگی و نیاز به خواب. نوع دیگر انگیزه ها، انگیزه های شخصی، اجتماعی یا ثانویه، مانند وابستگی، رقابت و منافع و اهداف فردی هستند. همچنین باید تمایز مهمی بین نیروهای برانگیزاننده داخلی و عوامل بیرونی مانند پاداش ها یا مجازات ها تعیین شود که می تواند رفتارهای خاصی را تشویق یا دلسرد کند.

-تمایل شخص به انجام تلاش جسمی یا روحی برای دستیابی به یک هدف یا نتیجه.

-روند تشویق دیگران برای اعمال خود در جهت دستیابی به هدف گروهی یا سازمانی. توانایی ایجاد انگیزه در پیروان، عملکرد مهم رهبری است.

فرهنگ روانشناسی آکسفورد(ODP)

فرایندهای ذهنی که رفتار انسان را برانگیخته، حفظ و هدایت می کنند. انگیزه ممکن است از فرآیندهای رخ داده در درون یک فرد (انگیزه ذاتی) یا از تأثیر عواملی که از خارج بر فرد تأثیر می گذارند (انگیزه بیرونی) ناشی شود. در بیشتر موارد این دو تأثیر به طور مداوم با هم در تعامل هستند. واژگان مرتبط با انگیزه زیاد است. اصطلاحاتی مانند هدف، میل، نیاز، اولویت، درک، نگرش، شناخت، موفقیت و انگیزه معمولاً استفاده می شوند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

فرآیندهای ذهنی که برانگیخته، پایدار بوده و رفتار انسان را هدایت می کنند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-شور و شوق برای انجام کاری

-نیاز یا دلیل انجام کاری

-تمایل به انجام کاری یا کاری که باعث چنین تمایل شود

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

انگیزه دلیل اقدامات، تمایل و اهداف افراد است. انگیزه از کلمه نیاز گرفته شده است. این نیازها می تواند خواسته هایی باشد که از طریق تأثیر فرهنگ، جامعه، سبک زندگی و غیره حاصل می شود یا به طور کلی ذاتی است.انگیزه یک نیرو برای فرد است که فرد را به سمت رفتار هدایت می کند. انگیزه فرد ممکن است از دیگران یا حوادث الهام گرفته شود که به آن (انگیزه بیرونی) می گویند و یا ممکن است از درون فرد ناشی شود که به آن (انگیزه ذاتی) می گویند. انگیزه یکی از مهمترین دلایلی است که شخص را به حرکت در زندگی ترغیب می کند. انگیزه ناشی از تعامل عوامل هشیار و ناهشیار است. تسلط بر انگیزه برای اجازه دادن به یک عمل پایدار و آگاهانه در سطوح بالای موفقیت مهم است. در دنیای ورزش پزشکی یا موسیقی.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

انگیزه حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در شخص بوجود می آورد. چنین حالتی ممکن است، حالت محرومیت باشد (مثل گرسنگی) یا یک سیستم ارزشی یا یک اعتقاد عمیق. شدت انگیزش برای پیشرفت در هر موقعیتی با دو عامل معین می گردد: انگیزه پیشرفت و احتمال موفقیت.

واژه های مترادف در فارسی

تقویت، تشویق، انگیزه، مشوق، اراده، محرک، حرکت، تحریک کننده، ترغیب

واژه های مترادف لاتین

boost, encouragement, goad, impetus, impulse, incentive, incitation, incitement, instigation, momentum, provocation, spur, stimulant, stimulus, yeast

واژه های متضاد در فارسی

تنبیه، بی اراده، بی انگیزه، بی هدف

واژه های متضاد لاتین

Aimless, unmotivated, Punishment counterincentive, disincentive

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه