معنی اثر دستگاه حسی

modality effect (mōˈdalədē əˈfekt)

تمایل به به یاد ماندنی شدن آخرین آیتم های یک لیست زمانی که آیتم ها به صورت شنیداری و نه بصری ارائه می شوند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

تمایل به به یاد ماندنی شدن آخرین آیتم های یک لیست زمانی که آیتم ها به صورت شنیداری و نه بصری ارائه می شوند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطورکلی، هرگونه تاثیر افتراقی در ارائه یک موضوع به دستگاه های مختلف، بخصوص این یافته که وقتی فهرستی از واژه ها به منظور یادآوری بلافاصله ارائه می شود، آزمودنی در یک یا دو واژه آخر با دستگاه شنوایی نتایج بهتری بدست می آورد تا بینایی.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اثر مدالیته اصطلاحی است که در روان‌شناسی تجربی، بیشتر در زمینه‌های مرتبط با حافظه و یادگیری، برای اشاره به اینکه چگونه عملکرد یادگیری به نحوه ارائه موارد مورد مطالعه بستگی دارد، استفاده می‌شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات