تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی برتری جانبی مختلط

mixed laterality (mikst ˌladəˈralədē)

تمایل به تغییر اولویت از سمت راست به سمت چپ بدن برای یک فعالیت خاص، یا انجام برخی اعمال با ترجیح سمت راست و برخی دیگر با ترجیح سمت چپ.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

تمایل به تغییر اولویت از سمت راست به سمت چپ بدن برای یک فعالیت خاص، یا انجام برخی اعمال با ترجیح سمت راست و برخی دیگر با ترجیح سمت چپ. گیجی جانبی نیز نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حالتی که شخص در آن ترجیح می دهد اندام های یک سمت را برای برخی فعالیت ها و اندام های طرف دیگر را برای گروهی فعالیت های دیگر بکار ببرد، حالتی که در آن هیچ یک از نیمکره های مغز غالب نیستند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه