تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی سلول میترال

mitral cell (ˈmītrəl sel)

سلول های میترال نورون هایی هستند که بخشی از سیستم بویایی هستند. آنها در پیاز بویایی سیستم عصبی مرکزی پستانداران قرار دارند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یکی از سلول های هرمی که یک لایه از پیاز بویایی را تشکیل می دهد. هر سلول میترال می تواند سیگنال هایی را از صدها گیرنده بویایی که در اپیتلیوم بویایی تعبیه شده است دریافت کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سلول های میترال نورون هایی هستند که بخشی از سیستم بویایی هستند. آنها در پیاز بویایی سیستم عصبی مرکزی پستانداران قرار دارند. آنها اطلاعاتی را از آکسون های نورون های گیرنده بویایی دریافت می کنند که سیناپس هایی را در نوروپیل ها به نام گلومرول ها تشکیل می دهند. آکسون های سلول میترال اطلاعات را به تعدادی از نواحی مغز از جمله قشر پیریفورم، قشر آنتورینال و آمیگدال منتقل می کنند. سلول‌های میترال ورودی تحریکی را از نورون‌های حسی بویایی و سلول‌های توفت بیرونی روی دندریت‌های اولیه‌شان دریافت می‌کنند، در حالی که ورودی مهاری از سلول‌های گرانول روی دندریت‌های جانبی و سوما یا از سلول‌های اطراف گلومرولی روی تافت دندریتیک آنها می‌آید.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

سلول هرمی در لوب هرمی که دروندادهایی از عصب بویایی دریافت می کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه