تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی مرحله آئینه

mirror phase (ˈmirər fāz)

اصطلاح لاکان برای پدیده ای فرض که در حدود یک سالگی ظاهر می شود و در آن نوزاد محو تماشای خود در آئینه یا سطوح شفاف می گردد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مرحله رشد که در حدود سن 6 تا 18 ماهگی رخ می دهد، زمانی که کودک می تواند خود را به عنوان یک خود مستقل در تصویر والدین تصور کند و همچنین شروع به تشخیص بازتاب خود می کند. به عبارت دیگر، کودک شروع به کسب تصویری از خود می کند. روانکاو فرانسوی ژاک لاکان (1901-1981) که این اصطلاح را معرفی کرد، آن را آغازی برای گذار نوزاد از قلمرو تخیلی به امر نمادین می دانست.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصطلاح لاکان برای پدیده ای فرض که در حدود یک سالگی ظاهر می شود و در آن نوزاد محو تماشای خود در آئینه یا سطوح شفاف می گردد و به دلایل نامعلوم تصویرش را خود واقعی تصور می کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مرحله آینه ای مفهومی در نظریه روانکاوی ژاک لاکان است. مرحله آینه بر این باور استوار است که نوزادان خود را در یک آینه (به معنای واقعی کلمه) یا ابزار نمادین دیگری می شناسند که باعث ایجاد ادراک (تبدیل خود به یک شی که از بیرون قابل مشاهده است) در حدود شش ماهگی است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات