تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی گروه اقلیت

minority group (maɪˈnɔːr.ə.t̬i ɡro͞op)

هر گروه مشخص فرهنگی، نژادی، قومی یا مذهبی که در معرض تبعیض و سوگیری های نامساعد قرار دارند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

زیر گروهی از جمعیت با ویژگی های اجتماعی، مذهبی، قومی، نژادی یا سایر ویژگی های متمایز از اکثریت جمعیت. گاهی اوقات این اصطلاح گسترده می‌شود و همه گروه‌هایی را که با ظلم و تبعیض مواجه هستند، خواه به معنای واقعی کلمه اقلیت جمعیت را تشکیل می‌دهند یا نه، گسترده‌تر می‌کنند. هنگامی که اعضای گروه هایی که از لحاظ تاریخی اقلیت در نظر گرفته می شوند بیش از 50 درصد جمعیت یک منطقه را تشکیل می دهند، به آن حوزه قضایی اکثریت-اقلیت گفته می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

هر گروه مشخص فرهنگی، نژادی، قومی یا مذهبی که در معرض تبعیض و سوگیری های نامساعد قرار دارند. اقلیت بودن لزوما تابع رقم نیست، مثلا زن ها در جوامعی که تحت سلطه مردها است، خود را اقلیت تلقی می کنند یا دیگران چنین برداشتی در مورد آن ها دارند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

گروه اقلیت، همانطور که در ابتدا تعریف شد، به گروهی از مردم اطلاق می‌شود که اعمال، نژاد، مذهب، قومیت یا سایر ویژگی‌های آنها از نظر تعداد کمتر از گروه‌های اصلی در این طبقه‌بندی‌ها است. با این حال، در جامعه‌شناسی کنونی، گروه اقلیت به گروهی از مردم اطلاق می‌شود که در مقایسه با اعضای یک گروه اجتماعی غالب، نسبتاً محروم هستند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات