تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی زوج کمینه

minimal pair (ˌmɪnɪml ˈper)

در واج‌شناسی، جفت‌های حداقلی،جفت‌هایی از واژه‌ها یا عبارات در یک زبان معین،گفتاری یا امضایی هستند که فقط در یک عنصر واج‌شناختی مانند واج،آهنگ یا واج تفاوت دارند

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

در زبان‌شناسی، دو شکل با یک ویژگی واج‌شناختی متمایز می‌شوند که نقش متضاد مهم آن ویژگی را نشان می‌دهد. برای مثال، در زبان انگلیسی، فرم‌های گفتاری [pin] و [bin] یک جفت حداقلی هستند که برای شناسایی /p/ و /b/ به عنوان واج‌های متمایز استفاده می‌شوند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک جفت کلمه، صدا، و غیره که در یک ویژگی با یکدیگر متفاوت هستند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

دو واژه با معانی متفاوت که صورت آن ها فقط با یک جزء ادائی باهم فرق دارند مثل پیش و میش. وجود زوج کمینه در یک زبان قرینه ای است، بر این که عناصر فونتیک تفکیک کننده دو واژه واج هستند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در واج‌شناسی، جفت‌های حداقلی، جفت‌هایی از واژه‌ها یا عبارات در یک زبان معین، گفتاری یا امضایی هستند که فقط در یک عنصر واج‌شناختی مانند واج، آهنگ، یا واج تفاوت دارند و معانی مختلفی دارند. از آنها برای نشان دادن اینکه دو صدا دو واج متفاوت در گفتار هستند استفاده می شود. بسیاری از واج شناسان در اواسط قرن بیستم علاقه شدیدی به توسعه تکنیک هایی برای کشف واج های زبان های ناشناخته داشتند و در برخی موارد سیستم های نوشتاری برای این زبان ها ایجاد کردند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات