تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

معنی روش شناسی

methodology (ˌmeTHəˈdäləjē)

شاخه ای از منطق که با کاربرد اصول استدلال در تحقیقات علمی و فلسفی سروکار دارد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-روش علمی. به طور دقیق تر، شاخه ای از منطق که با کاربرد اصول استدلال در تحقیقات علمی و فلسفی سروکار دارد.
-سیستم روش ها، اصول و قوانین رویه مورد استفاده در یک رشته خاص. به عنوان مثال، در تحقیق و طراحی آزمایشی، این اصطلاح به تکنیک های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و در آمار به روش های تجزیه و تحلیل چنین داده هایی اشاره دارد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مجموعه ای از روش ها و اصول مورد استفاده برای انجام یک فعالیت خاص.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-سیستمی از روش های انجام، آموزش یا مطالعه چیزی.
-مجموعه ای از روش های مورد استفاده در یک زمینه خاص از مطالعه یا فعالیت.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

روش شناسی یک "چارچوب زمینه ای" برای تحقیق است، یک طرح منسجم و منطقی مبتنی بر دیدگاه ها، باورها و ارزش ها که تصمیمات محققان [یا سایر کاربران] را هدایت می کند. "این شامل تجزیه و تحلیل نظری تمام روش ها و اصول مرتبط با شاخه ای از دانش است ، به طوری روش های به کار رفته در رشته های مختلف بسته به پیشرفت تاریخی آنها متفاوت است. این یک پیوستار از روش ها را ایجاد می کند که بینش های رقابتی در مورد چگونگی درک بهتر دانش و واقعیت را شامل می شود. این روش ها را در فلسفه ها و رویکردهای جهانی قرار می دهند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

فرمول بندی روش های سیستماتیک و منطقی برای جست و جوی معلومات. روش شناسی با جمع آوری معلومات و فهم ارتباط کمتری دارد تا روش های کسب معلومات، عده ای آن را به عنوان معادل روش علمی بکار می برند با این مفهوم ضمنی که تنها روش شناسی مقبول روش علمی است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه