تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی بهداشت روانی

mental health (ˈmen(t)l helTH)

سلامت روان، میزان بهزیستی روانی یا فقدان هرگونه بیماری روانی است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک حالت ذهنی که با رفاه عاطفی، سازگاری رفتاری، عاری بودن نسبی از هرگونه اضطراب و علائم ناتوان کننده و توانایی ایجاد روابط سازنده و کنار آمدن با فشارهای زندگی است.

سازمان بهداشت جهانی(WHO)

در قانون اساسی WHO آمده است: "سلامتی وضعیت کامل جسمی، روحی و اجتماعی است و صرفاً عدم وجود بیماری یا ناتوانی است." یک مفهوم مهم این تعریف این است که سلامت روان بیش از نبود اختلالات روانی یا ناتوانی است. سلامت روان وضعیت رفاهی است که در آن فرد به توانایی های خود پی می برد، می تواند با فشارهای طبیعی زندگی کنار بیاید، می تواند به طور مفید کار کند و می تواند به جامعه خود کمک کند. سلامت روان در توانایی جمعی و فردی ما به عنوان انسان؛ برای تفکر، نشاط، تعامل با یکدیگر، تأمین معاش و لذت بردن از زندگی اساسی است. بر این اساس، ارتقا، محافظت و بازیابی سلامت روان می تواند به عنوان یک نگرانی حیاتی برای افراد و جوامع در سراسر جهان تلقی شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

وضعیت سلامتی ذهن کسی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-وضعیت ذهن کسی و اینکه آیا از بیماری روانی رنج می برد یا نه

-شرایط ذهنی که نشان می دهد آیا کسی احساس خوشبختی، توانایی کار و غیره دارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سلامت روان، میزان بهزیستی روانی یا فقدان هرگونه بیماری روانی است. از دیدگاه مثبت روانشناختی یا جامع نگر، سلامت روان می تواند شامل توانایی یک فرد در لذت بردن از زندگی و ایجاد تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای مقاومت در برابر آسیب ها باشد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سلامت روان شامل "بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی ادراک شده، خودمختاری، شایستگی، وابستگی بین نسلی و تحقق خود از توانایی فکری خود و از جمله موارد عاطفی" است. تفاوت های فرهنگی و قضاوت های ذهنی و نظریه های مختلف در تعریف "سلامت روان" تأثیر می گذارد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بهداشت روانی. فرهنگ روان پزشکی کمپبل این اصطلاح را احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف کرده است.

واژه های مترادف در فارسی

سلامت روان، سلامتی روحی

واژه های متضاد در فارسی

بیماری روان، مشکل روحی

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه