تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی چشایی

gustatory (ˈɡəstəˌtôrē)

سیستم چشایی یا حس چشایی، سیستم حسی است که تا حدی مسئول درک مزه (طعم) است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

ساختارها و فرآیندهای اولیه در شناسایی و پاسخ یک ارگانیسم به طعم محرک ها است. سیستم چشایی شامل پاپیلای زبانی، جوانه های چشایی و سلولهای چشایی، انتقال مزه، تکانه های و مسیرهای عصبی است و مناطق مرتبط مغز و عملکردهای آنها. پاسخ های این سیستم می تواند تا حدودی توسط فیزیولوژیک ارگانیسم، نیازهای فوری و تجربیات آن تغییر کند. همچنین به عنوان سیستم چشایی شناخته می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مربوط به چشیدن یا حس چشایی است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

مرتبط با چشیدن

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سیستم چشایی یا حس چشایی، سیستم حسی است که تا حدی مسئول درک مزه (طعم) است. طعم احساسی است که در اثر واکنش شیمیایی ماده ای در دهان با سلولهای گیرنده چشایی واقع در جوانه های چشایی در حفره دهان که بیشتر روی زبان هستند، ایجاد یا تحریک می شود. مزه ، همراه با بو (حس بویایی) و تحریک عصب سه قلو (ثبت بافت ، درد و دما)، طعم غذا و سایر مواد را تعیین می کند. قشر چشایی مسئول درک طعم است. این زبان از هزاران برجستگی کوچک به نام پاپیل پوشانده شده است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. درون هر پاپیلا صدها جوانه چشایی وجود دارد. یک استثنا در این قاعده وجود دارد که پاپیلای فیلی فرم فاقد جوانه های چشایی است. بین 2000 تا 5000 جوانه چشایی در پشت و جلوی زبان وجود دارد. هر جوانه چشایی شامل 50 تا 100 سلول گیرنده چشایی است.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات