تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی فرسودگی شغلی

Job Burnout (ˌjäb ˈbərnˌout)

خستگی شدید یا احساس عدم توانایی در کار که معمولا ناشی از کار بیش از حد است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فرسودگی با احساس خستگی عاطفی، نگرش و احساسات منفی نسبت به همکاران و نقش شغلی همراه است. فرسودگی شغلی به صورت عدم رضایت شغلی، پایبندی کم به شغل و غیبت دیده می شود.

سازمان بهداشت جهانی(WHO)

فرسودگی شغلی یک سندرم ناشی از استرس مزمن کنترل نشده در محیط کار است و با سه بعد مشخص می شود:

- احساس کاهش یا فرسودگی انرژی

- داشتن احساس منفی گرایی یا بدبینی نسبت به شغل خود و عدم توانایی تمرکز بر آن

- کاهش کارآیی حرفه ای

فرهنگ روانشناسی آکسفورد(ODP)

فروپاشی جسمی یا روحی ناشی از اضافه کاری یا استرس.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

خستگی شدید یا احساس عدم توانایی در کار که معمولا ناشی از کار بیش از حد است.

wikipedia

طبق سازمان بهداشت جهانی (WHO)، فرسودگی شغلی سندرم ناشی از استرس مزمن ناشی از کار است، با علائمی مانند:

- احساس کمبود انرژی یا فرسودگی انرژی

- افزایش فاصله ذهنی و عدم تمرکز فرد به شغلش 

- احساس منفی گرایی یا بدبینی در ارتباط با شغل شخص

- کاهش کارایی حرفه ای.

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه