تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

معنی درون نگری

introspection (ˌɪntrəˈspekʃn)

-تلاش برای دسترسی مستقیم به فرآیندهای روانی درونی، قضاوت ها، ادراکات، یا حالات.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-تلاش برای دسترسی مستقیم به فرآیندهای روانی درونی، قضاوت ها، ادراکات، یا حالات.
-در ادبیات نگرشی، فرآیندی است که طی آن فرد تلاش می کند دلایل اتخاذ یک نگرش خاص، تصمیم گیری خاص یا انجام یک رفتار خاص را توضیح دهد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

بررسی دقیق افکار، احساسات و دلایل خود برای رفتار به شیوه ای خاص

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

بررسی و توجه به عقاید، افکار و احساسات خود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-بطور کلی درون نگری و آزمایش تجارب روانی خود.
-گزارش این درون نگری، بخصوص محتوی های روانی خودآگاه.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

درون نگری، بررسی افکار و احساسات آگاهانه فرد است. در روان‌شناسی، فرآیند درون‌نگری مبتنی بر مشاهده حالات روحی فرد است، در حالی که در زمینه معنوی می‌توان به بررسی روح اشاره کرد. درون نگری ارتباط تنگاتنگی با خود اندیشی و خودیابی انسان دارد و با مشاهده بیرونی مخالف است. درون نگری معمولاً دسترسی ممتازی به حالات ذهنی فرد را بدون وساطت سایر منابع دانش ارائه می دهد، به طوری که تجربه فردی ذهن منحصر به فرد است. درون نگری می تواند طیفی از حالات روانی از جمله: حسی، جسمی، شناختی، عاطفی و غیره را تعیین کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه