تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی رضایت آگاهانه

informed consent (inˈfôrmd kənˈsent)

رضایت آگاهانه فرآیندی برای دریافت اجازه قبل از انجام مداخله مراقبت های بهداشتی بر روی شخص یا افشای اطلاعات شخصی است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

توافق داوطلبانه شخص برای شرکت در یک پژوهش بر اساس درک وی از ماهیت آن، مزایای احتمالی آن و خطرات احتمالی آن. رضایت آگاهانه یکی از نیازهای اساسی تحقیق در مورد انسان است و به طور معمول شامل امضای اسنادی برای شرکت کنندگان قبل از شروع مطالعه است که به طور خاص توصیف می کند که چه کارهایی انجام می شود و اشاره می کنند که آنها در مشارکت یا انصراف از تحقیق در هر زمان آزاد هستند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

هنگامی که اجازه دهید اتفاقی بیفتد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

توافق یا اجازه انجام کاری از شخصی که اطلاعات کاملی در مورد اثرات یا نتایج احتمالی به وی داده شده است.

wikipedia

رضایت آگاهانه فرآیندی برای دریافت اجازه قبل از انجام مداخله مراقبت های بهداشتی بر روی شخص یا افشای اطلاعات شخصی است. ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ممکن است قبل از هرگونه مداخله از بیمار بخواهد رضایت خود را برای دریافت درمان کتبا امضاء کند. یا یک محقق بالینی ممکن است قبل از ثبت نام شخص در یک آزمایش بالینی، بخواهد تا رضایت نامه را تکمیل کند. رضایت آگاهانه طبق رهنمودهای حوزه های اخلاق پزشکی و اخلاق پژوهشی جمع آوری می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

در ربع قرن گذشته، اصل رضایت آگاهانه به طور فزاینده ای بر مباحث مربوط به روابط پزشک به بیمار سایه افکنده است. این موضوع نشان دهنده ی آن است که باید به حقوق بیمار احترام گذاشت.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه