معنی احساس حقارت

Inferiority complex (inˌfirēˈôrədē ˈkɒmplɛks/)

احساس اینکه وضعیت و جایگاه فرد نسبت به دیگران کم تر است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک احساس عدم کفایت و نا امنی، ناشی از کمبود جسمی یا روانی که فرد تصور می کند که ممکن است منجر به بیان رفتار و پرخاشگری شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

احساس اینکه وضعیت و جایگاه فرد نسبت به دیگران کم تر است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

احساس اینکه شما مانند سایر افراد خوب نیستید

فرهنگ دهخدا

حقارت. {ح ر} ذلت. خواری. ( از اقرب الموارد). زبونی. پستی. فرومایگی. کوچکی. (مص) خرد شدن. حقیر شدن.

wikipedia

اصطلاحی است که برای توصیف افرادی که احساس می کنند کمتر از دیگران هستند، و بی ارزشند، اما کاری می کنند به آنها برتری می بخشد. آنها این کار را انجام می دهند زیرا کنترل دیگران ممکن است به آنها کمک کند تا از نظر شخصی احساس عدم حقارت کنند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

هر نوع احساس بی کفایتی و حقارت

واژه های مترادف در فارسی

احساس خواری، احساس زبونی، احساس پستی، احساس فرومایگی، احساس ذلت، احساس زبونی

واژه های مترادف لاتین

Abjection, inferiority, insignificance, lowliness

واژه های متضاد در فارسی

احساس بزرگی، احساس عزت، احساس جلال و شکوه، احساس عظمت و کمال

واژه های متضاد لاتین

first-rateness, grandness, greatness, marvelousness (or marvellousness), perfection, preeminence,, specialness, splendidness, sterlingness, superiority, superlativeness, supremacy, supremeness

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات