تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی فرد گرایی

individualism (ˌindəˈvij(o͞o)əˌlizəm)

فردگرایی یک موضع اخلاقی، فلسفه سیاسی، ایدئولوژی و نگاه اجتماعی است که بر ارزش اخلاقی فرد تأکید می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-یک سنت، ایدئولوژی یا دیدگاه شخصی اجتماعی یا فرهنگی که بر فرد و حقوق، استقلال و روابط وی با افراد دیگر تأکید دارد.

-در نظریه اخلاقی و سیاسی، این دیدگاه گفته شده است یعنی افراد دارای ارزش ذاتی هستند. این بدان معنی است که ارزش ها، خواسته ها و دیدگاه های منحصر به فرد افراد نیز باید در جایگاه خودشان ارزش گذاری شود. بنابراین، فردگرایی غالباً خود را به عنوان رویکردی در زندگی نشان می دهد که بر حق شخص و تأمین نیازها و خواسته های خود تأکید دارد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-متفاوت بودن با دیگران و انجام کارها به روش خود

-این باور که افراد جامعه باید حق تصمیم گیری خود را داشته باشند، نه اینکه توسط دولت کنترل شوند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-این ایده که آزادی فکر و عمل برای هر شخص مهمترین اصل یک جامعه است.

-ایده ای که هر شخص باید فکر کند و به جای اینکه به دیگران وابسته باشد، مستقل عمل کند.

-این اصل که فرد به تنهایی از گروه مهمتر است و افراد باید به نفع خود کار کنند و چیز هایی به دست آورند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

فردگرایی یک موضع اخلاقی، فلسفه سیاسی، ایدئولوژی و نگاه اجتماعی است که بر ارزش اخلاقی فرد تأکید می کند. فردگرایان اهداف و خواسته های فرد را ارتقا می بخشند و از این رو استقلال و اعتماد به نفس خود را بسیار مهم می دانند و طرفدار این هستند که منافع فرد باید بر دولت یا یک گروه اجتماعی برتری یابد، در حالی که با دخالت خارجی منافع شخصی یا نهاد های دولتی جامعه مخالف هستند. فردگرایی غالباً در تقابل یا جمع گرایی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-صفات شخصیتی، نگرش ها یا رفتارهایی که بازتاب استقلال فردی است، رهایی از نگرش ها و عقاید دیگران. باید توجه نمود که ایت اصطلاح می تواند هم مفهوم ضمنی مثبت داشته باشد، از این نظر که شخص دیدگاه هایی برتر یا حداقل خارج از فشار اجتماعی و گروهی ارایه می کند، و هم مفهوم منفی، از این لحاظ که حاکی از هدم همکاری و بی ملاحظگی شخص باشد.

-فلسفه ای اجتماعی که بر ابتکار فرد بر عمل اجتماعی حکومتی تاکید می کند.

واژه های متضاد در فارسی

جمع گرایی، جامعه گرایی

واژه های متضاد لاتین

Collectivism/ socialist

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه