تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی تفاوت های فردی

individual differences (ˌindəˈvij(o͞o)əl ˈdif(ə)rəns(ə)s)

برچسبی مورد استفاده برای روش برخورد با پدیده های روانشناختی که بر خصوصیات و صفاتی که ارگانیسم های مختلف ممکن است در آن ها تفاوت نشان دهند، تمرکز می نمایند. روان

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

خصوصیات یا خصوصیات دیگری که به وسیله آنها می توان افراد را از یکدیگر متمایز کرد. این موضوع روانشناسی افتراقی است که اصطلاح روانشناسی تفاوت های فردی به طور فزاینده ای برای آن استفاده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

برچسبی مورد استفاده برای روش برخورد با پدیده های روانشناختی که بر خصوصیات و صفاتی که ارگانیسم های مختلف ممکن است در آن ها تفاوت نشان دهند، تمرکز می نمایند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

روانشناسی افتراقی بررسی می کند که چگونه افراد در رفتار و فرآیندهای زیربنایی متفاوت هستند. این رشته ای است که طبقه بندی (طبقه بندی) تفاوت های روانشناختی فردی را توسعه می دهد. این تفاوت با سایر جنبه‌های روان‌شناسی در این است که اگرچه روان‌شناسی ظاهراً مطالعه افراد است، روان‌شناسان مدرن اغلب گروه‌ها را مطالعه می‌کنند یا تلاش می‌کنند فرآیندهای روان‌شناختی کلی را کشف کنند که برای همه افراد صدق می‌کند.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات