معنی تقلید

imitation (ˌiməˈtāSH(ə)n)

روند کپی کردن رفتار شخص، گروه یا شی دیگری به صورت عمدی یا غیر عمدی

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

روند کپی کردن رفتار شخص، گروه یا شی دیگری به صورت عمدی یا غیر عمدی. این یک شکل اساسی از یادگیری است که بسیاری از مهارت های انسانی، حرکات، علایق، نگرش ها، رفتار نقش ها ، آداب و رسوم اجتماعی و اصطلاحات کلامی را در نظر می گیرد، اما همچنین می تواند مانند آسیب های اکولالیا و اکوپراکسی شکل پاتولوژیک داشته باشد. برخی از نظریه پردازان معتقدند که تقلید واقعی به یک ناظر نیاز دارد تا بتواند از منظر مدل استفاده کند. این در تضاد با اشکال دیگر یادگیری اجتماعی مانند تقلید است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

عمل کپی کردن از کسی/ چیزی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

موقعیتی که کسی یا چیزی از شخص یا چیز دیگری کپی می کند.

فرهنگ دهخدا

تقلید.[ ت َ] (ع مص) در گردن کردن کار و قلاده. (تاج المصادر بیهقی). قلاده در گردن کسی انداختن و از آنست کار در عهده کسی کردن ، یقال: قلده العمل. (منتهی الارب). گردن بند در گردن انداختن و کار بعهده ٔ کسی ساختن و بر گردن خود کار بگرفتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). تفویض کردن عمل بر ولی چنانکه قرار دادن قلاده بر گردن وی. (از اقرب الموارد). || بدون نظر و تأمل پیروی کردن. (از اقرب الموارد. مجازاً بمعنی پیروی کسی بی دریافت حقیقت آن. (غیاث اللغات) (آنندراج).متابعت و اقتدا و پیروی کسی بی دریافت حقیقت و از روی کار دیگران کاری کردن.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

تقلید (از لاتین تقلید "یک کپی، تقلید") رفتاری پیشرفته است که فرد با آن رفتار دیگری را مشاهده و بازتولید می کند. تقلید همچنین نوعی یادگیری اجتماعی است که منجر به "توسعه سنت ها و در نهایت فرهنگ ما" می شود. این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات (رفتارها، آداب و رسوم و غیره) بین افراد و نسل های بعدی بدون نیاز به ارث ژنتیکی منتقل شود. کلمه تقلید را می توان در بسیاری از زمینه ها، از آموزش حیوانات گرفته تا سیاست، استفاده کرد. این اصطلاح معمولاً به رفتار آگاهانه اطلاق می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

فرآیند تقلید کردن از رفتار دیگران. مفهوم ضمنی آن قصد مقلد برای تقلید است. در جامعه شناسی تمایل به ساختن مکانیسم های عادات، نیات، ایده آل ها و الگوهای زندگی، تحت نفوذ کپی های ارائه شده اجتماعی است.

واژه های مترادف در فارسی

پیروی، تبعیت کردن، دنباله روی، مقلد گری

واژه های مترادف لاتین

caricature, echo, impression, mimicry, mockery, simulation, spoof

واژه های متضاد در فارسی

واقعی، طبیعی

واژه های متضاد لاتین

genuine, natural, real

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات