تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی همگنی

homogeneity (ˌhōməjəˈnēədē)

در زمینه های گوناگون برای اشاره به گروه ها، موضوعات، داده ها، متغیرها و غیره که اقلام مورد نظر تفاوت معنی داری باهم ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

برابری یا شبه برابری، به ویژه بین دو کمیت آماری مورد علاقه. این اصطلاح بیشتر برای اشاره به جمعیت های مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر میانگین مقادیر گروه های جمعیتی مورد بررسی یکسان باشد، همگنی مقادیر میانگین در تحلیل واریانس یک طرفه وجود خواهد داشت.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطور کلی به معنی مشابهت و یکسانی است. در زمینه های گوناگون برای اشاره به گروه ها، موضوعات، داده ها، متغیرها و غیره که اقلام مورد نظر تفاوت معنی داری باهم ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

همگنی و ناهمگنی مفاهیمی هستند که به طور گسترده در علم و آمار برای توصیف یکنواختی یک ماده یا یک موجود زنده استفاده می شود. یک ماده یا تصویر همگن از نظر ترکیب یا ویژگی یکنواخت است (مانند رنگ، شکل، اندازه، وزن، اندازه، توزیع، بافت، زبان، مزاج، بیماری، دما، رادیواکتیویته، طراحی معماری و غیره). یکی که ناهمگن است به وضوح در همه این کیفیت ها ناسازگار است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه