تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی هویت جنسی

gender identity (ˈjendər ˌīˈden(t)ədē)

این اصطلاح به احساس مردانگی با زنانگی هر فرد از خود اطلاق می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

شناسایی خود به عنوان مرد یا زن. اگرچه سالها رویکرد غالب در روانشناسی در نظرگرفتن هویت جنسیتی در افراد بوده است، اما اکنون تأثیر مهم ساختارهای اجتماعی، انتظارات فرهنگی و تعاملات شخصی در پیشرفت آن نیز مهم به شمار می آید. همچنین شواهد قابل توجهی برای حمایت از مفهوم سازی هویت جنسیتی وجود دارد که تحت تأثیر عوامل محیطی و بیولوژیکی است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

روشی که کسی جنسیت خود را در نظر می گیرد (زن یا مرد باشند) که گاهی ممکن است با جنس بیولوژیکی آنها متفاوت باشد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

احساس شخص از داشتن یک جنسیت خاص

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هویت جنسیتی، معنای شخصی جنسیت شخص است. هویت جنسیتی می تواند با جنسیت اختصاص داده شده فرد در ارتباط باشد یا متفاوت از آن باشد. در حالی که یک فرد ممکن است رفتارها، نگرش ها و شکل های ظاهری مطابق با یک نقش خاص جنسیتی را بیان کند، اما ممکن است این بیان لزوماً منعکس کننده هویت جنسیتی وی نباشد. همچنین اصطلاح هویت جنسیتی در ابتدا توسط رابرت جی استولر در سال 1964 مطرح شد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

این اصطلاح به احساس مردانگی با زنانگی هر فرد از خود اطلاق می شود. تا سن 2 تا 3 سالگی، تقریبا هر بچه ای با قاطعیت می تواند بگوید من یک پسرم یا من یک دخترم. حتی در صورت رشد طلیعی نرینگی و مادینگی بازهم هر کسی تکلیف انطباقی پیدا کردن احساس مردانگی یا زنانگی دارد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه