تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی کارکردگرایی

(ˈfəNG(k)SH(ə)nlˌizəm)

دیدگاهی کلی که بر تحلیل روان و رفتار بر حسب کارکرد و سودمندی آنها تاکید می کتد تا بر محتوی آنها

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک رویکرد روانشناختی عمومی که زندگی و رفتار ذهنی را از نظر سازگاری فعال با چالشها و محرک های محیطی مشاهده می کند. کارکردگرایی در دانشگاه شیکاگو توسط روانشناسان جان دیویی، جیمز آر آنگل و هاروی آ. کار در آغاز قرن 20 به عنوان شورشی علیه دیدگاه ساختارگرایی،توسعه یافت. این دیدگاه موافق آگاهی و مطالعه محتوای ذهنی به جای فعالیتهای ذهنی بود. تمرکز کارکردگرایی نشان دهنده توجه آن به مفاهیم تکاملی و رویکردی است که ویلیام جیمز بیان کرده است. کارکردگرایی بر علل و پیامدهای رفتار انسان تأکید دارد. روانشناسی عملکردی نیز نامیده می شود.

فرهنگ روانشناسی آکسفورد(ODP)

این نظریه که حالت های روانی را می توان به اندازه کافی توسط علت، تأثیر آنها بر سایر حالت های روانی و رفتار تعریف کرد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

روانشناسی کارکردی یا کارکردگرایی به یک مکتب فکری روانشناختی اطلاق می شود که نتیجه مستقیم تفکر داروینی بود و توجه را به سودمندی و هدف رفتاری متمرکز می کند که طی سالها وجود انسان تغییر یافته است. این جنبش در ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم برخلاف ساختارگرایی ادوارد تیتچنر، که بیشتر به انگیزه ها و آرمان های رفتار انسان متمرکز بود، برخاسته است. کارکردگرایی اصل درون نگری را انکار می کند و به جای درک فرآیندهای بیولوژیکی آگاهی انسان، به بررسی عملکردهای داخلی تفکر انسان می پردازد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-دیدگاهی کلی که بر تحلیل روان و رفتار بر حسب کارکرد و سودمندی آنها تاکید می کتد تا بر محتوی آنها.

-در فلسفه، روشی در مطالعه روان که حالات روانی را حالت کارکردی تلقی می کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه