تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی ناکامی

frustration (frʌsˈtreɪ.ʃən)

احساس آزرده شدن یا اعتماد به نفس کمتر به دلیل اینکه نمی توانید به آنچه می خواهید برسید، یا چیزی که این احساس را در شما ایجاد می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-برای خنثی کردن تکانه ها یا اقداماتی که مانع از دستیابی فرد به آنچه بر اساس تجربه قبلی از او انتظار می رفت انجام شود، به عنوان مثال: یک اسباب بازی قابل مشاهده نیروهای درونی می توانند درگیری ها و بازداری های انگیزشی باشند. نیروهای خارجی ممکن است شامل اعمال افراد دیگر، توصیه های والدین یا دیگران و قوانین جامعه باشد.
-حالت عاطفی که یک فرد در هنگام وقوع چنین شکستی تجربه می کند.
در نظریه روانکاوی کلاسیک، مهار انرژی روانی، که سپس در خیالات و رویاهای برآورده کننده آرزو یا در علائم مختلف روان رنجور به دنبال خروجی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-عمل مداخله، انسداد یا گسیختن رفتاری که معطوف به یک هدف است. این یک تعریف عملیاتی است. رفتار ممکن است یک حرکت فیزیکی آشکار باشد یا یک فرآیند شناختی.
-حالت هیجانی که فرض می شود از کاربرد تعریف بالا حاصل می شود. اصولا فرض این است که این حالت هیجانی خصوصیت برانگیزاننده دارد و برای عبور یا زد انسداد طرحریزی شده است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

احساس آزرده شدن یا اعتماد به نفس کمتر به دلیل اینکه نمی توانید به آنچه می خواهید برسید، یا چیزی که این احساس را در شما ایجاد می کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در روانشناسی، نا امیدی یک پاسخ عاطفی رایج به مقاومت همراه با خشم، خشم و نا امیدی است. نا امیدی از مقاومت درک شده برای دستیابی به اراده یا هدف یک فرد ناشی می شود و احتمالاً زمانی که اراده یا هدفی رد یا مسدود شود، افزایش می یابد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه