تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی ترسناک

fearful (fɪr.fəl)

چیزی که وحشت آور و باعث ترس باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-عصبی و ترسیده
-افتضاح و ترسناک

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-از چیزی ترسیده یا نگران باشید
-خیلی بد
-نشان دادن یا تحریک ترس؛ از چیزی ترسیده یا نگران باشید

فرهنگ دهخدا

ترسناک. [ت ] (ص مرکب) مخوف و خوفناک و خطرناک و هولناک. (ناظم الاطباء). || بیمناک. هراسناک. وحشتناک.

واژه های مترادف در فارسی

بیمناک، ترس آور، ترس آلود، تهدیدآمیز، خوفانگیز، خوفناک، دهشتناک، دهشتآور، دهشتانگیز، رعبآور، رعبانگیز، سهمگین، سهمناک، مخوف، موهش، مهیب، مهیل، وحشتناک، وحشتانگیز، وحشتبار، وهمناک، هولناک

واژه های مترادف لاتین

bloodcurdling, grisly, horrid, macabre, terrible, ugly

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات