معنی سبب شناسی

etiology (ˌēdēˈäləjē)

شاخه ای از علم طب مربوط به مطالعه علل بیماری ها.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

شاخه ای از علوم پزشکی و روانشناسی که به مطالعه سیستماتیک علل اختلالات جسمی و روانی اختصاص دارد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-علت یک بیماری یا مشکل پزشکی.
-تحقیقات علمی در مورد علل بیماری.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

شاخه ای از علم طب مربوط به مطالعه علل بیماری ها.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

علت شناسی مطالعه علیت یا منشاء است. این کلمه از واژه یونانی αἰτιολογία (aitiología) "دلیل دادن برای" (αἰτία، aitía، "علت"؛ و -λογία، -logía) گرفته شده است. به طور خاص، علت شناسی مطالعه علل، منشأها یا دلایل نحوه کار یا عملکرد اشیا است، یا ممکن است به خود علل مربوط باشد. این کلمه به طور گسترده در پزشکی (مربوط به علل بیماری) و فلسفه، اما همچنین در فیزیک، روانشناسی، جغرافیا، تجزیه و تحلیل فضایی، الهیات و زیست شناسی مربوط به علل یا منشاء پدیده های مختلف استفاده می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه