تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی برهه

Episode (ˈepəˌsōd)

یک دوره زمانی که در آن فرد تحت تأثیر یک بیماری خاص یا مرحله خاصی از یک بیماری طولانی مدت قرار می گیرد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک رویداد یا مجموعه ای از رویدادهای جداگانه قابل توجه. یک قسمت از بیماری که ممکن است تکرار شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک دوره زمانی که در آن فرد تحت تأثیر یک بیماری خاص یا مرحله خاصی از یک بیماری طولانی مدت قرار می گیرد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یک واقعه، یک موقعیت یا یک دوره از زندگی یک شخص.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حادثه ضمنی. هر رخداد نسبتا مشخص یا یک رشته رخدادهای هماهنگ که بصورت واحد، یا کل درک می شوند. این اقدام ها معمولا با وقوع در زمان و مکانی خاص مشخص می شوند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه